Akustické peny sú materiály navrhnuté na absorpciu zvuku a tlmenie odrazov zvukových vĺn. Sú to pórovité materiály vyrobené z rôznych polymérov, ako je polyuretán, melamín alebo skumapolystyrén. Ich štruktúra a chemické vlastnosti umožňujú zachytenie zvukových vĺn a premenenie ich energie na teplo.

Akustické peny majú otvorenú pórovitú štruktúru, ktorá im umožňuje zachytiť zvukové vlny, ktoré prechádzajú cez ne. Keď sa zvukové vlny dostanú do peny, vďaka interakcii so stenami pórov sa energia zvuku postupne premení na teplo a odznie. Tým sa znižuje množstvo odrazov a rozptyl zvuku v priestore, čo vedie k lepšej akustickej kvalite.

Akustické peny sa často používajú v rôznych prostrediach, kde je dôležité dosiahnuť kontrolu nad akustikou. Patria sem konferenčné miestnosti, kancelárie, nahrávacie štúdiá, divadlá, kinosály, školy, športové haly a mnoho ďalších priestorov. Ich výhody zahŕňajú zníženie ozveny, zvukovej únavy, zlepšenie zrozumiteľnosti reči a celkovej zvukovej kvality v priestore.

Akustické peny sa vyrábajú v rôznych hrúbkach a tvárach, aby vyhovovali rôznym potrebám a estetickým preferenciám. Môžu byť vo forme panelov, plochých dosiek, pyramíd, kužeľov a ďalších tvarov, ktoré sa dajú jednoducho inštalovať a prispôsobiť danému priestoru.

Vďaka svojej schopnosti tlmiť zvukové vlny a zlepšovať akustické prostredie sú akustické peny neoddeliteľnou súčasťou akustického dizajnu a riešení pre optimalizáciu akustiky v rôznych oblastiach.